Kompilace rust přímo v turrisu

stáhnout z gitu
opkg install gcc

./x.py build && ./x.py install


Zjištěné chyby:

root@turris:~/rust# ./x.py build && ./x.py install
Updating only changed submodules
Submodules updated in 0.23 seconds
Traceback (most recent call last):
File "./x.py", line 27, in <module>
bootstrap.main()
File "/root/rust/src/bootstrap/bootstrap.py", line 1121, in main
bootstrap(help_triggered)
File "/root/rust/src/bootstrap/bootstrap.py", line 1094, in bootstrap
build.build_bootstrap()
File "/root/rust/src/bootstrap/bootstrap.py", line 853, in build_bootstrap
run(args, env=env, verbose=self.verbose)
File "/root/rust/src/bootstrap/bootstrap.py", line 148, in run
ret = subprocess.Popen(args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3.7/subprocess.py", line 800, in __init__
File "/usr/lib/python3.7/subprocess.py", line 1551, in _execute_child
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/root/rust/build/powerpc-unknown-linux-gnu/stage0/bin/cargo': '/root/rust/build/powerpc-unknown-linux-gnu/stage0/bin/cargo'
root@turris:~/rust#

Nápravu zatím neznám..

Soubory rustc , cargo ... mají v zkompilovaném formátu hlavičku ELF který není určený propower pc.
Vloženo: jos.sk @ 12:14:06 AM, 2021/01/27